Ansök om medlemskap i Svenska Porträttfotografers Förbund
- eller vill du veta mer om föreningen först?
 
Fyll i och skicka in ansökan, så hjälper vi dig vidare!
 
​Varför ska jag gå med i SvPF? 
Svenska Porträttfotografers Förbund är en förening för svenska, professionella porträttfotografer som lever på sitt fotograferande. Medlemmarna arbetar till största del mot privatmarknaden, men också mot företag, ofta med porträtt som uppdrag. För att bli medlem bör du ha en verksamhet igång med kontinuerligt kundflöde.

Idag har vi två nivåer av medlemskap: Premium och Light. Skillnaden i medlemskapen ligger i olika förmåner & rättigheter man har i föreningen.
Syftet med Light-medlemsskap är att ge möjligheten till de som inte ännu uppfyller kraven för Premium-medlemsskap att få ta del av utbildningar, nätverkande och tävlingar för att enklare kunna nå målet att kunna leva på sitt fotograferande. Ansökningar behandlas månadsvis av styrelsen.

Premium-medlemmarna är yrkesfotografer som har etablerade verksamheter. De har arbetat heltid eller deltid inom sin verksamhet, eller i fotobranschen, i minst 3 år men har nu den huvudsakliga inkomsten från fotografisk verksamhet. 
Premium-medlemskap:
 • Jobbat som fotograf i egen verksamhet eller som anställd, hel- eller deltid, under minst 3 år

 • Har minst från och med ansökningsdagen fotografering som sin huvudsakliga sysslesättning och inkomst

 • Registrerad F-skatt eller anställningsbevis

 • 10 arbetsprover - visa bredd samt variation av kunder

 • Förmånliga rabatter på försäkringar hos Gefvert Försäkringsmäklare

 • Möjlighet att ansöka om Gesäll- & Mästarbrev hos Sveriges Hantverksråd, enligt de regler som gäller för de respektive breven

 • Möjlighet att ansöka om certifiering inom FEP i tre steg; EP, QEP och MQEP

 
Light-medlemmar är de som är nya i branschen med 1-3 års erfarenhet. De har arbetat heltid eller deltid inom sin verksamhet, eller i fotobranschen, i minst 1 år. För de som jobbar deltid gäller att de ska ha för avsikt att kunna leva på sitt fotograferande inom två år. Man kan vara Lightmedlem i max två år sedan måste kraven för ansökan till Premiummedlemskap vara uppfyllda för att man ska ha möjlighet att fortsätta vara medlem i föreningen.
Light-medlemskap:

 • Jobbat som fotograf i egen verksamhet eller som anställd, hel- eller deltid, under minst 1 år

 • Registrerad F-skatt eller anställningsbevis

 • 5 arbetsprover - visa bredd samt variation av kunder

 • För Light-medlemmar som levt på sitt fotograferande i minst 1 år finns även möjlighet att ansöka om första stegets certifiering inom FEP: EP

 • Maxtid som Lightmedlem är 2 år därefter ansöker man om uppgradering till Premium-medlemskap.

Medlemskapet kostar 1500 kr/år (inkl. moms) och vid inträdet betalar man även en medlemsinsats på 1000 kr.


Ansökningsblankett - skickas till info@svenskaportrattfotografer.se

Fyll i ansökan, skicka med bilder samt registerutdrag som visar att du har aktiv verksamhet/anställningsbevis. Komplett ansökan behandlas vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Member of Federation European Photographers